От Велико Търново до село Деветаки

Тази гледка се откри при село Момин Сбор

Денят бе 14 Май 2015, когато реших да посетя най-после Деветашката пещера. Отделям обаче статията за Деветашката пещера в друга страница, тъй като тя заслужава отделно внимание.

Избрах да мина по нестандартен маршрут като тръгвайки от Велико Търново се отклоних през село Добромирка в посока Вишовград. Малко преди да се влезе в самото село има леко изкачване на пътя, от където се открива изключотелна гледка към връх Ботев, който се подава между два хълма. Все пак за да се открие такава гледка времето трябва да е ясно.

Преди Вишовград се отколних на ляво към село Горско Калугерово и село Бяла Река. Оттам хванах пътя за село Горско Косово, което се намира точно под стената на язовир Стамболийски. След това поех по пътя, който минава точно покрай язовира на не повече от 10-20 метра. Има доста места на които може да се спре и да се стигне до самият бряг на язовир Стамболийски.

След като подминах язовира поех на ляво към село Крамолин, който път е осеян с много дупки. Стотина метра след това забелязах ливада с макове, между които имаше и от много по-редките бели макове. Не устоях на фотографското изкушение и навлезнах всред маковете и започнах да снимам. Още по-красив беше и факта, че пчелички събираха прашец от маковете. Какъв ли мед ще излезе от това!

Малко преди село Крамолин забелязах прелитащи Кукувици. Веднага спрях и започнах да снимам. Особенно интересен момент беше, когато в пъти по малката птичка – Червеногърба сврачка (Lanius collurio) се караше на значително по-голямата Кукувица (Cuculus canorus).

Дебнейки да снимам Кукувиците тръгнах по един черен път пеша и само след 15 метра навътре се изправих очи в очи с един Сръндак (Capreolus capreolus). Въобще не съм очаквал подобна среща, особено посред обяд, но късмета си е късмет независимо от часовото време. Сръндака стоеше неподвижно около минута, а аз много бавно и внимателно вдигнах фотоапаратa и направих няколко снимки. След това той побягна и предвид ниската скорост, с която снимах, снимките на бягащото диво животно не се получиха твърде добри.

След село Крамолин продължих към село Агатово и оттам към село Брестово. По пътя между тези села се откриват прекрасни гледки към Северният Джендем на Стара Планина, разбира се ако е ясно времето, както беше в този ден.

Малко преди да се излезе на площата на Брестово се отбих в дясно за село Деветаки. След това се излиза на едно възвишение, от където се вижда голяма част от Балкана – уникално място.

Оттам пътят до село Деветаки е доста красив и слабо използван. Там на пътя ми излезе Див Заек (Lepus europaeus), който след кратко издебване успях да снимам.

След това поех към Деветашката пещера, но както казах по горе, това е тема на друга страница.

Изгледа след село Добромирка. Вижда се ясно връх Ботев Изгледа след село Добромирка. Вижда се ясно връх Ботев Бял мак Бели макове Пчеличка събира прашец от мак Пчеличка събира прашец от мак Пчеличка събира прашец от мак Пчеличка събира прашец от мак. Това се кани да направи и земната пчела вляво Пчеличка събира прашец от мак. Виждат се и кошничките за събирането на прашеца Маковата ливада Червеногърбата сврачка се кара на Кукувицата Кукувица Изненаданият Сръндак Бягащия Сръндак Червеногърба сврачка си хапва насекомо Изглед към Северен Джендем. Някъде между селата Крамолин и Агатово Връх Ботев. Някъде между селата Крамолин и Агатово. Скорец който е събрал доста насекоми на път за хралупата с гладните малките. Изгледа над село Брестово Див заек (Lepus europaeus) малко преди село Деветаки


Обратно