Медянка (Coronella austriaca)

Медянка (Coronella austriaca)

Медянката е неотровна змия от семейство Смокообразни (Colubridae), разпространена в голяма част от Европа и в Близкия изток.

На дължина достига до 65 см, в много редки случаи – до 90 см. На цвят е сива, понякога с кафеникав оттенък, но има и форми с бакъреночервена окраска, откъдето идва и името „медянка“. По гърба си има неправилни тъмни петна, наподобяващи слабо зигзаговидната окраска на усойницата, поради което често се бърка. Лесно се отличава от другите наши змии по тъмната ивица, която преминава през окото. Друга съществена разлика от усойницата е кръглата зеница.

Разпространена е в цяла Европа. Среща се и в Северна Турция, района на Кавказ, Северен Иран и Западен Казахстан. В България е разпространена в цялата страна до надморска височина 1600 м.

Медянката предпочита редки гори в близост до скалисти местности и сипеи.

Активна е през деня и се храни главно с гущери. По-едрите екземпляри ядат и гризачи и насекомоядни, рядко жаби и малките на птици.

В края на лятото или началото на есента женските раждат 2 до 15 малки, които са дълги 125 – 170 мм.

Както се вижда от снимките и видеото змията не е агресивна, въпреки че многократно и препречвах пътя за бягство за да я снимам.

Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca) Медянка (Coronella austriaca)


Обратно