Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris)

Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris)

Пъстрогушата Завирушка (Prunella collaris) е дребна пойна птица,от род завирушки (Prunella), принадлежащ към разред Врабчоподобни (Passeriformes) e типична за високопланинските територии, която се среща и в България. В голямата част на света е наричана Алпийска Завирушка, тъй като е много разпространена в Алпите.

За първи път видях Пъстрогуша Завирушка около паметника на Бузлуджа, но съм я виждал и под връх Ботев и в Пирин.

Обитава скалисти терени над горната граница на горите от 1400 до 4-5 хиляди метра надморска височина. В България се среща във високите планини, по скални терени и субалпийски ливади с групи от камъни. През зимата слиза в ниските части на планините, проломи и дефилета. Спуска се през октомври или ноември и се завръща обратно във високите планини през април. По време на обилен снеговалеж птицата мигрира към низините и зимува в места, разположени далеч от родното си местообитание.

Тялото ѝ достига дължина около 15–18cm, размахът на крилата до 18cm, а теглото около 40g. Оперението е сиво-кафяво по гърба и е изпъстрено с ръждиви и черни петънца и шарки. Главата, шията и гърдите са едноцветно сиви, на гушата има ясно изразено бяло петно с черно-кафяви точки, а коремът е ръждив. Не се наблюдава полов диморфизъм. Горната страна на младите индивиди е по-тъмнокафява, а долната охреножълта и бялото петно на гушата липсва.

Пъстрогушата Завирушка не е страхлива птица и понякога хората може да се приближат на около метър. Това се вижда и от снимките и видеото по-долу.

Пъстрогушата Завирушка е постоянен вид, разпространен в Централна и Южна Европа, Северозападна Африка, Средна Азия от Иран до Сибир и Япония. Както размерът на популацията, така и обширността на ареала са много големи, поради което видът не се доближава до праговете за уязвимост и според тези два основни критерия се приема за незастрашен.

Храни се с различни насекоми, яйцата и ларвите им както и червеи, охлювчета. Рядко поема растителна храна - семена и дребни плодове.

Размножителният период е доста дълъг - започва в средата на месец май и продължава до юли. Тогава мъжкият пее през целия ден, за да привлече женска.

Прави гнездото си сред скални кухини, в дупки в купчини камъни, в пукнатините на скалите и по склоновете на високи скални стени. Гнездото може да бъде изградено на скалист сипей, където е скрито така надеждно, както и в скалите. В редки случаи гнезда на Пъстрогуша Завирушка са намирани в изби на сгради в планински райони, особено ако са изградени от камък. Гнездото е дълбоко, чашковидно, изградено от мъх и трева и е застлано с пера и косми. Външният слой е направен от сухи тревни стебла, средният - от мъх, а облицовката - от суха трева, корени и вълна.

Женската снася от 3 до 6 едноцветни, небесносини или сиво-зелени яйца. Мътят се в продължение на около две седмици и от двамата родители. Малките остават в гнездото също толкова време, а за прехраната им се грижат и двамата родители. Хранят се главно с живи насекоми и други безгръбначни. По-късно в състава на храната се включват семена на треви и други растения.

Източник: Лични наблюдения и Уикипедия

Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris) Пъстрогуша Завирушка (Prunella collaris)


Обратно