Черен Кос (Turdus merula)

Черен Кос (Turdus merula) мъжки

Косът наричан още черен дрозд е непрелетна пойна птица от семейство Дроздови и е една от най-често срещаните в България.

Много плашлива птица, която най-често се крие в храстите, поради което и не е лесна за снимане, нещо типично за семейство Дроздови.

Дължината на тялото е от 23,5 до 29 cm и тегло 80-125 грама. Възрастният мъжки е с лъскаво черно оперение, чернокафеникави крака, оранжево околоочие и оранжев клюн. Клюнът потъмнява до известна степен през зимата. Възрастната женска е с кафеникава окраска, жълтеникавокафяв клюн, кафеникавобяла гушка и слаба петнистост по гърдите. Младият екземпляр е подобен на женския, но бледите петънца покриват и по-горните му части. Най-малките също имат пъстри гърди. Младите птици варират в отенъците на кафявото. През първата си година младият мъжки е с тъмен клюн и по-блед околоочен кръг.

Храни се със зърна и плодове — пшеница, ечемик, ръж, череши, вишни, джанки, сливи, грозде.

Косът е моногамен вид и една двойка обикновено остава заедно до края на живота на единия от партньорите. Размножаването започва през март. Женската строи чашковидно гнездо от клонки, мъх, сено и листа, измазано отвътре с кал. Тя снася 3 – 5 (обикновено 4) синкаво-зелени яйца, изпъстрени с червеникаво-кафяви петънца, по-силно изразени откъм широкия край, с размери 2,9 х 2,1 cm. Женската мъти 12 – 14 дни. Малките се излюпват напълно безпомощни, голи и слепи. Двамата родители ги хранят в продължение на около 2 седмици, след което те могат да напуснат гнездото. Родителите продължават да хранят малките до 3 седмици след напускане на гнездото. Често женската мъти 2 пъти за един сезон, като използва същото гнездо.

Средната продължителност на живот на коса е 2,4 г.

Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) мъжки Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) женски Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula). Интерното тук е че Косът извади това охлювче от гърлото си, след което отново го глътна. Черен Кос (Turdus merula). Интерното тук е че Косът извади това охлювче от гърлото си, след което отново го глътна. Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula) Черен Кос (Turdus merula)


Обратно