Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra)

Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) мъжки

Обикновената Кръсточовка е непрелетна птица, която се среща в иглолистни гори, но само във високите части на планините в България.

Моите две серщи с тези птици са в Пирин и при това близо до хижи. Първият път ги видях на хижа Вихрен, а година след това и на хижа Синаница, откъдето са и по-добрите снимки.

На големина е колкото Чучулига и достига 15-17см. Има ясно изразен полов диморфизъм като особенно мъжките екземпляри са едни от най-красиво оцветените птици у нас. Те са с червеникаво розов цвят тяло и кафяво-зеленикави криле. Женските са с жълто-зеленикаво оперение по тялото и по-тъмни криле. Младите са сивокафяви с надлъжни петна. Човката е масивна със закривени връхчета, които се кръстосват, откъдето идва и името на вида.

Кръстосания клюн, служи основно за разтваряне на шишарки с чиито семена се храни. Освен това се храни и с различни видове семена на иглолистни дървета, буков жълъд, дървесни пъпки, рядко насекоми. Подобно на повечето животни обича да ближе соли и минерали, както ще видите от някои от снимките. 

Кръсточовката се размножава два пъти годишно в края на февруари и началото на лятото.

Кръсточовката има чашковидно гнездо с дебели стени. През лятото гнезди по-високите части на дървото,а през зимата на по-ниските. Зимното гнездо е масивно, покрито с мъх, лишеи и перца. Лятното е с по-лека конструкция. По време на мътенето мъжкия храни женската в гнездото.

На територията на България е защитен вид.

Съществува легендата според която, когато Исус Христос бил разпънат на кръста, кръсточовка се опитала да извади гвоздеите, с които той бил прикован. Тогава клюнът ѝ се изкривил, а кръвта му обагрила перата ѝ в червено.

Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) мъжки Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) женска Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) мъжки Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) млада женска Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) мъжки Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) млада женска Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Две мъжки кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Две мъжки кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Две мъжки и една женска кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Две мъжки и една млада мъжка кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Две мъжки и една млада мъжка кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Две мъжки и една млада мъжка кръсточовки ближат сол пред хижа Синаница в Пирин Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Обикновена Кръсточовка (Loxia curvirostra) Кръсточовки ближат зида на хижа Вихрен Кръсточовки мъжка и женска Кръсточовки мъжка и женска Кръсточовки мъжка и женска Кръсточовки мъжка и женска Кръсточовка чака ред за баня на хижа Вихрен Кръсточовки ближат зида на хижа Вихрен Кръсточовка ближе зида на хижа Вихрен. Ясно се вижда езикът и. Кръсточовки ближат зида на хижа Вихрен Кръсточовка Кръсточовки ближат зида на хижа Вихрен


Обратно