Белогуш дрозд (Turdus torquatus)

Белогуш дрозд (Turdus torquatus) мъжки

Белогушият дрозд е птица от семейство Дроздови. Среща се в България, където е постоянен вид, предимно във високите части на планините. Най-разпространен е в Рила и Пирин и по-малко в Западни Родопи, Витоша, Осоговска, Централна и Западна Стара планина. Според моите наблюдения е рядък в Стара Планина ако въобще се среща там. Въпреки десетките ми трекове из цяла Стара Планина, нито веднъж не съм срещал Белогуш дрозд, за разлика от Пирин, където от две ходения и двата пъти съм имал среща с тази птица. Предпочита иглолистни гори.

За разлика от останалите Дроздови птици, не е особено страхлив и позволява да го доближите на доста близко разтояние. Както ще видите и от снимките, oсобено с женския Белогуш дрозд, който доближих на разстояние от 4-5 метра, въпреки че бяхме група от 10 души. Мъжкият и той позволяваше близка дистанция и през двете ни срещи в Пирин, въпреки че ясно ме виждаше.

Белогушият дрозд (Turdus torquatus) има дължина на тялото 24-27cm и тегло 85–120 g.

При този вид се наблюдава ясно изразен полов диморфизъм. Мъжкият е оцветен в тъмно-кафяво и черно с широката бяла ивица във формата на полумесец на гърдите, която е най-характерният белег на вида и откъдето идва името. По долната част на тялото се наблюдават светли, люсповидни бели ивици, а перата по корема имат белезникави краища. Всяко перо е обкантено от тънка бяла ивица. Имат кафяви крака, жълти човки с различна степен на кафяво оцветяване на върха и горната част на долната челюст и тъмнокафяви очи. Клюнът през зимата става сиво-черен. Женската е тъмнокафява, а огърлицата е по-тясна, с белезникав или светлокафяв оттенък. Младите индивиди са кафеникави, с неясна, почти липсваща огърлица и тъмни напречни петна по долната страна на тялото.

По земята се движи леко както ходейки, така и подскачайки. През пролетта и лятото се храни с насекоми, червеи, ларви и охлюви, които събира по земята. През останалите сезони консумира плодове - боровинки, шипки, ягоди, малини, както и семена на треви и храсти.

Размножителният период започва през месец април. Белогушият дрозд прекарва много време на земята, където търси храната си и във връзка с това прави гнездото си близо до поляни, сечища и просеки. Обикновено двойките гнездят далеч една от друга, но понякога се наблюдава и заселване в малки колонии. Белогушият дрозд прави гнездото си ниско над земята по дървета и храсти, или директно върху почвата, прикрито под гъста растителност. Двете птици го изграждат заедно, като внимателно го скриват в гъстите клони, храсти и листа. Понякога го поставят на върха на високо дърво. То е голямо, изградено от клонки, треви и мъх, слепени с кал. Застила се с тревички, коренчета и листенца.

Женската снася 4-5 синьо-зелени яйца с ръждиви петънца, които двете птици мътят на смени в продължение на две седмици. Малките напускат гнездото 15-16 дни след излюпването си. Родителите ги хранят най-вече с дъждовни червеи и бръмбари. Повечето двойки имат по едно люпило на сезон и само част от птиците, особено в южните области на ареала, отглеждат потомство два пъти в годината.

Белогуш дрозд (Turdus torquatus) женски Белогуш дрозд (Turdus torquatus) мъжки Белогуш дрозд (Turdus torquatus) женски Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus) Белогуш дрозд (Turdus torquatus)


Обратно