Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris)

Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris)

Катерицата е едно от най-симпатичните животни в България. Макар и да изглежда страхлива, много често може да се срещне в близост, особено в градските паркове.

Дължината на тялото достига до 145-265 мм, а опашката е почти колкото тялото - 145-189 мм, теглото е 250-340 гр. Дългата опашка помага на катерицата да пази равновесие докато скача от клон на клон. Има остри и закривени нокти, които ѝ помагат да се катери и захваща по дърветата.

Цвета на козината е кяфяво рижава и се мени в зависимост от сезона и ареала, в който живее като през лятото е по-тънка и светла, а през зимата тя е по-дебела и тъмна. На корема обаче винаги остава бяла. На върха на ушите има снопове косми, които стърчат нагоре и се появяват предимно през зимата.

Храни се със семена на шишарки, орехи, лешници, жълъди, гъби, ягоди, но понякога и с насекоми, птичи яйца и безгръбначни. Активни са през деня.

Обикновено катерицата прави едно основно и няколко допълнителни гнезда. Разполага ги в хралупи, които постила с мъх и лишеи. В иглолистните гори често строи кълбовидни гнезда от тънки клонки, с отвор от долната страна.

Катерицата живее предимно по дърветата като се придвижва с голяма скорост и скокове по клоните. Често слиза и по земята за да се храни и да се придвижи до други дървета. При ухажване се гонят бясно по стълбовете на дърветата като се придвижват нагоре надолу обикалайки стъблото.

Чифтосва се през февруари-март и през юни-юли. След около 38 дневна бременност женската катерица ражда 2-6 малки, които първоначално са голи и слепи. Те се отделят от майката на 12-14 седмица. Малките се окосмяват след 10-13 дни, а проглеждат месец след раждането си. Бозаят около 2 месеца и започват самостоятелен живот на 6 месечна възраст.

Продължителноста на живота и е около 12 год.

Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris) Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris) Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris) Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris) Обикновена Катерица (Sciurus vulgaris) Катерица Катерица Абе кой снима там Катерица Катерица Катерица Любовна гоненица Любовна гоненица Катерица Катерица Катерица Катерица Катерица Катерица Катерица


Обратно