Папуняк (Upupa epops)

Папуняк (Upupa epops) с най-отличителната си черта - разперените пера на главата.

Папунякът е една от най-атрактивните птици в България, най-вече със своя перчем, който разгъва при уплаха, възбуда и при кацане.

Обикновено може да се види ходейки по земята търсейки червейчета и насекоми за храна. Храни се и с дребни гущери, змии, жаби.
Няма изразен полов и възрастов диморфизъм. Прелетен вид, който зимува в Африка, най-вече в Сомалия. Пролетната миграция е през март-април, а есенната през август-септември.

На дължина достига 26-28см, клюнът е 5-6см, а опашката е 8-9см. Оцветяването на тялото, главата, гърдите и шията е охра с оранжево-кафеникави оттенъци. Гърбът и крилете са с основно черно оцветяване и широки бели ивици. Крилета са сравнително големи и с голяма площ спрямо тялото с размах до 48см. Клюнът е дълъг и извит леко надолу.

Обитава Централна и Южна Европа, Южна и Централна до Източната част на Азия.

У нас е относително широко разпространен из цялата страна без високопланинските райони.
Гнезди в кухини на дървета, скали, каменни зидове и струпани камъни. Размножаването започва през втората половина на април и май. Снася 5-8 яйца, които женската мъти 16-18 дни. 

Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк си е обърнал главата на 180 градуса. Който го може го може. Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк (Upupa epops) Папуняк ще похапва червейче Папуняк похапва червейче - готовииии Папуняк похапва червейче - хоп, няма червейче Папуняк (Upupa epops) в полет


Обратно