Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Обикновеният пчелояд е една от най-цветната и красивите птици в България, любимец на фотографите. Откроява с яркожълтото си гърло, изцяло светлосин отдолу, с жълтеникаво-бели петна по раменете и червеникаво-кафяви теме и гръб. На размери пчелоядът е колкото Кос, но с по издължено тяло с дължина 25-29 см и размах на крилата от 36 до 40 см. Има тънък и дълъг черен, извит надолу клюн, дълги и заострени крила и опашка с удължени средни пера подобно на шило. Младите птици са с по-бледи цветове, изцяло зелени по гърба като липсват удължени средни пера на опашката. Долита от южна Африка през месец април и мигрира през септември на големи ята.

Обикновеният пчелояд (Merops apiaster) е прелетен вид и спада към разред Синявицоподобни и семейство Пчелоядови (Meropidae). Разпространен е основно в южна Европа, северна Африка и западна Азия. У нас се среща в цялата страна, като по многочислен е в Добруджа, Тракийската Низина, около Бургас, и Северна България по места с ронливи брегове от мека почва.

Храни се с насекоми, които улавя в полет. Тъй като пчелната отрова не му действа, то той се храни с пчели, оси, стършели, водни кончета, пеперуди, бръмбари и др. Основното меню си остава обаче пчелата, като според проучване от Испания , тя достига до 82 % от основното му меню. Въпреки това обаче, щетите са минимални, защото изядените пчели не надхвърлят 1 % от всички пчели работнички в съответното място. Същевременно унищожава и много оси, стършели и други насекоми вредители по пчелите.

Прави гнездото си в направени от него дупки в отвесни брегове и рядка растителност, но също и в отвесни изкопи. Дупките могат да достигнат дължина до 3 метра, като в самия и край се намира гнездото със специално разширена камера. При липса на отвесни брегове копаят дупките си в полегати склонове. Гнездото се прави от двамата родители с помощта на човките си като по време на копаенето се изхвърлят приблизително 2 кг пръст. При издълбаването, клюнът на пчелояда може да се скъси с 3 до 5 мм. Веднъж направено, гнездото се използва до края на живота на двойката. Пчелоядите са колониални птици и по време на гнездене пчелоядите се грижат не само за собственото си потомство, но и хранят и пиленцата на другите двойки (лични наблюдения). Женската снася от 3 до 8 яйца и двамата родители участват в мътенето. Малките се излюпват през юни, юли за около 20 дни. За около приблизително месец, те са вече самостоятелни и могат да напуснат гнездото. Моногамни птици са, но има и случаи на полигамия. След приключване на гнездене, пчелоядите се събират на ята и се подготвят за миграция.

Въпреки красивото си оперение е активно преследван от пчеларите. В миналото, някой пчелари са разрушавали гнездата им по време на мътене на малките. Днес пчелоядът е застрашен и защитен вид и избиването му се преследва от закона. Алтернативни методи за гоненето му от района на пчелините са вързани блестящи ленти от станиол и други звукови и визуални материали, които държат птиците настрана.

Информация: Българско дружество за защита на птиците.

Пчелояди Видео

Пчелояди Галерия

Бой между пчелояди Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Обикновен пчелояд Млад Обикновен пчелояд Млад Обикновен пчелояд Млад Обикновен пчелояд Млад Обикновен пчелояд Млад Обикновен пчелояд Обикновени пчелояди на фона на луната, приготвяйки се за отлитане на юг Обикновен пчелояд на фона на луната, приготвяйки се за отлитане на юг Обикновен пчелояд Обикновени пчелояди Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд, в случая пеперудояд Обикновен пчелояд храни малките в гнездовата хралупа Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Млад обикновен пчелояд гледа света навън от  гнездовата хралупа Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Бой между пчелояди Бой между пчелояди Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Обикновен пчелояд Бой между пчелояди Бой между пчелояди Бой между пчелояди Бой между пчелояди Обикновен пчелояд лети в близост до храната си - пчела


Обратно