Птици край село Агатово

Черешарка

Пътувайки през село Агатово, Севлиевска община, забелязах много птички край едно дърво. Спрях и зачаках. Бяха предимно врабчета, но след малко се появи и един щиглец. Снимах го и му направих видео докато похапваше от магарешкия бодил.

След като поснимах известно време, реших да си тръгвам, но само след 10 метра видях множество птици да използват една дупка в асфалта за водопой. Отбих в страни, така че да мога да снимам през прозореца на колата. Те се разбягаха естествено, но не след дълго птичките започнаха да прииждат една след друга. Те не само пиеха вода от локвата, но и някои дори удариха по една баня.

Птичките които кацаха в локвата бяха Планински чинки, Обикновени чинки, Врабчета и Черешарки.

 

 

Щиглец Щиглец Щиглец Полско врабче Полско врабче Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Чинки Черешарка Черешарка Чинки


Обратно