Чинка и Червенушка край село Шипково

Обикновена чинка женска (Fringilla coelebs)

Минавайки през село Шипково, забелязах Обикновени чинки (Fringilla coelebs) да летят покрай пътя. Отбих в страни и започнах да снимам.

Тогава забелязах, че наоколо се навъртат и любимите ми птици – Червенушките (Pyrrhula pyrrhula). На един електрически стълб пък беше кацнал Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius).

Забелязах една Чинка да яде бъз. Храненето и може да видите по-долу във видеото и галерията.

Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) Обикновена женска чинка яде бъз Обикновена женска чинка яде бъз Обикновена женска чинка яде бъз


Обратно