Саблеклюн Recurvirostra avosetta

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

За първи път имах щастието да видя тази рядка птица на 19 март 2018 край село Обединение, Великотърновско. Карайки автомобила забелязах, че някаква бяла птица кацна в локва на пътя пред мен. Този път е слабо използван, затова намалих и приближих много бавно с колата. Видях че това е Саблеклюн и много се зарадвах, че най-после успях да видя тази птица, да я снимам и да направя видео. Това е голяма рядкост, т.к. тези птици могат да бъдат наблюдавани в централна България само при мигрирането им.

Малко след това птицата отлетя и кацна на съседното поле при друга такава птица. Аз я последвах пеша, но ги подплаших. Двете птици излетяха и направиха няколко кръга над мен като издаваха предупредителни звуци.

За съжаление времето беше много лошо и мрачно и кадрите не се получиха много добри.

Дължина на тялото 42 – 46 см. Размах на крилата 67 – 77 см.

Има характерен завит нагоре клюн. Оперението е преобладаващо бяло. Главата и върховете на крилата са черни, на гърба и горната част на крилата има надлъжни черни ивици. Краката са сравнително дълги, светлосини на цвят. Няма изразен полов диморфизъм.

Храни се с дребни водни безгръбначни животни. Обитава солени и бракични езера, солници, крайморски лагуни и по-рядко водоеми със стоящи пресни води.

У нас се среща предимно в Атанасовското езеро, Поморийското езеро, защитена местност „Пода“, Шабленската тузла и други влажни зони по Черноморието. По време на миграционния период може да бъде срещнат край вътрешните водоеми на страната, както в моят случай. Отделни индивиди остават в България и през зимата.

Зимува в Средиземноморието и Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)


Обратно