Черна Усойница (Vipera berus)

Черна Усойница (Vipera berus)

Черната усойница е рядко срещан вид усойница, наричана още меланистична и достига до около 55 см дължина. Цветът и варира от черно до тъмно синьо в зависимост от ъгъла под който я гледате.

Срещнах този екземпляр малко преди село Стеврек. Карайки си с колата забелязах нещо черно и дълго на пътя и естествено си помислих, че това е някой маркуч изпаднал от превозно средство. След като приближих забелязах, че този „маркуч ” е доста особен и по скоро ми прилича на змия. Подминах и спрях малко по-надолу, излязох от колата с фотоапарата в ръка и след като се приближих, вече бях сигурен, че това е змия. Не съм си и представял, че в България може да съществуват чисто черни змии, а голямото ми учудване беше когато забелязах и че е с червени очи. Все пак не съм запознат много добре със влечугите в България, затова останах като „гръмнат”.

Забелязах, че черната усойница е много спокойна и не страхлива змия, след като поне 15 минути обикалях около нея и я снимах, а тя само ме следеше с глава.

Ето и малко данни за усойниците като цяло:

У нас са регистрирани следните подвида: Обикновена усойница (Vipera berus),Босненска усойница(Vipera bosniensis) и Степна усойница (Vipera ursinii).

Среща се от Западна Европа до Далечния Изток и от Средиземноморието до Полярния кръг.

На Балканския полуостров усойницата се среща в изолирани области, главно в усойни места, от където идва и името, както и в планини до надморска височина 2700 м.н.в. Лично аз съм виждал усойница на 400 метра под връх Ботев в началото на Май, а наоколо имаше все още много сняг. Усойницата е едно от най-студоустойчивите влечуги в света. Среща се локално в сипеи, каменисти склонове, по краищата на горите, както и във влажни местности, като мочурища, потоци, езера и вирове.

Основната и храна са дребни бозайници, като мишки, полевки и земеровки, гущери, слепоци, къртици, както и земноводни - жаби, тритони и дъждовници. Наблюдавани са случаи, в които яде птици и яйцата им.

Усойницата ражда малки от 7 до 20 екземпляра в края на Август и началото на Септември.

Усойницата, както и другите отровни змии у нас НЕ са смъртоносни. Не че не е имало подобни случаи, но това се отнася за хора с алергии и влошено или крехко здраве, за които и ужилване от пчела може да има същият ефект.

Отровата на усойницата е силно токсична, но поради факта, че инжектира твърде малко количество от нея (10-18mg при екземпляри с дължина 48-62cm), ухапването рядко е смъртоносно.

Симптомите при ухапване от усойница включват незабавна и силна болка, последвана след няколко минути (в някои случаи до половин час) от подуване и изтръпване. След няколко часа болката може да се разпространи, заедно с повишена чувствителност. Могат да се появят червеникави петна и целият крайник да се подуе до 24 часа. Подуването може да се разпространи по торса, а при деца - по цялото тяло.

Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus) Черна Усойница (Vipera berus)


Обратно