Зимна История

Църквата Свети Димитър Солунски и Царевец

Две от историческите забележителности не само на Велико Търново, но и на цяла България в един зимен, нощен кадър - църквата „Свети Димитър Солунски” и Царевец.

Църквата е най-старата средновековна търновска църква. Свързана е с обявяването на въстанието през 1185 г. под ръководството на болярите Петър и Асен за отхвърляне на византийското владичество. В нея са коронясани първите владетели от Асеновата династия - Петър, Асен и Калоян.Обратно