Червенушка Pyrrhula pyrrhula

Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula)

Лично за мен това е най-красивата птица в България и моя най-любима. Сякаш някой виден моден дизайнер е правил окраската на мъжкият екземпляр. Много приятна комбинация от цветове.

Червенушката (Pyrrhula pyrrhula) е дребна пойна птица от разред врабчоподобни.  Среща се и на територията на България, където е постоянен вид. Сравнително рядка птица, като се има предвид, че през топлите месеци живее високо в планините, а и броят им не особенно голям в национален мащаб. През зимата обаче, може да се срещне значително по-често.

На размер е като на домашно врабче и има изразен полов диморфизъм, мъжкия е оцветен по-ярко и е с червеникаво-оранжеви гърди, като цветът варира леко според сезона, и двата пола са с черна горна част на главите. Човката е къса и масивна.

Среща се почти навсякъде в Европа с изключение на южните части на Иберийския полуостров и на някои места в Азия. Обитава планинските иглолистни и смесени гори, но през зимата, по време на скитанията си, слиза в равнините и посещава широколистни гори, паркове, градини и дворове на населени места. У нас зимуват екземпляри от други европейски страни, затова през зимата червенушката се среща по-често.

Храни се със семена от дървета, някои зелени части на растения, пъпки, плодчета, насекоми и паячета.

Червенушките са моногамни птици. Младите мъжки обикновено през февруари се отделят от семейната си групичка и започват да пеят привличайки женски, след дълго ухажване, като се оформи двойката, тя най-често остава за цял живот.

Гнезденето започва края на април, началото на май. Гнездото се намира на 2-5 метра височина на най-крайните клонки на върха дървото. То е полусферично добре изплетено отвън с груби, а отвътре с фини сламки и клонки. Женската снася 5-6 белезникави изпъстрени нарядко с ръждиви петънца яйца, които мъти в продължение на 12-24 дни, през това време мъжкия я храни. Гнезди веднъж годишно. Малките остават с родителите си до началото на следващия размножителен период, а понякога и след това образувайки фамилни групички от по няколко двойки.

На територията на България Червенушката (Pyrrhula pyrrhula) се счита за застрашен вид и улавянето, продажбата и убиването и са забранени от закона.

Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка мъжка (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка женска (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка женска (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка женска (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка женска (Pyrrhula pyrrhula) Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка Червенушка мъжка през лятото.


Обратно