Черни връх

Радара на Ръководство на въздушното движение близо до Черни връх.

Черни връх е най-високата точка на Витоша. Надморската му височина е 2290 м. Върхът представлява заравнена поляна, която има форма на неправилна елипса, дълга около стотина метра, край която се издигат шест групи обли каменни грамади, натрупани симетрично откъм юг, запад и север.

Витоша е единствената куполна планина у нас. Куполната и форма се подчертава от нейните най-високи върхове, разположени в непосредствена близост един от друг - Резньовете и Черни връх. Част от нея е обявена за природен парк - първият у нас, а и на Балканския полуостров (обявен през 1934 г. за народен парк). В него са включени два резервата - "Бистришко бранище" и "Торфен резерват".

Това бе първото ми ходене на Витоша, като целта беше да достигна Черни връх. Тръгнах от месността „Бай Кръстьо”, което скъсява малко изкачването към върха, за да имам достатъчно време да снимам спокойно.

Изкачването не беше много трудно, а след като свърши гората при Голи връх, става по-лесно, защото до върха се върви по сравнително малък наклон.

След около 3 часа ходене и снимане, достигнах върха. Връх е малко силно казано, т.к. самата месност преставлява едно голямо плоско плато.

По пътя дотам обаче има невероятни гледки към София, а от върха се открива величествената гледка към Рила планина и към най-високият връх в България – Мусала.

Датата беше 25 Октомври 2015 и нямаше много сняг като за над 2000 метра надморска височина. Въпреки ясното време, условията не бяха особенно добри за снимки, особенно след като на върха бях по обяд.

След около час на върха, прекаран в снимки и хапване на супи в чайната на върха, тръгнах надолу към месноста „Бай Кръстьо”, където ме чакаше колата.

На път за Черни връх. Поглед към Софийското поле. На път за Черни връх. В гората между Бай Кръстьо и Голи връх. В гората между Бай Кръстьо и Голи връх. В гората между Бай Кръстьо и Голи връх. На път за Черни връх. Поглед към Софийското поле. На път за Черни връх. Поглед към София. На Черни връх Чайната на Черни връх Рила и връх Мусала гледани от Черни връх Поглед на запад от Черни връх Поглед на северо-запад от Черни връх Поглед на север от Черни връх Поглед на северо-изток от Черни връх Поглед на изток от Черни връх Самият Черни връх Черни връх На слизане от Черни връх Поляната преди Голи връх на слизане Лъсковоглав синигер На слизане от Черни връх. Поглед към София. През гората Минавайки през околовръстното не се стърпях да снимам кацащия по време на залез самолет.


Обратно