Южен славей (Luscinia megarhynchos)

Южен славей Luscinia megarhynchos

Южения славей е дребна пойна птица с размер 15-16см, което се среща и в България. Горната част на тялото е светло кафява, а опашката има по-светъл оттенък. Гърдите и корема са по-светли и имат светло сив цвят. Краката са светло розови, а човката е тънка с жълто-кафяв цвят.

Разпространен е в почти цялата страна с изключение на високите части на Рила, Пирин, Родопите и Стара планина. Най-често се среща до около 600-800м н.в. Гнезди предимно в равнинни влажни долини с гъсти храсталаци. Може да бъде наблюдаван и в градски паркове и градини. Предпочита широколистни гори богати на храсти.

Гнездото се построява от женската, след като двойката вече се е формирала. Това показва че гнездото не се използва от мъжките, като подход за привличане на женските, както правят някои видове птици. Формата на гнездото е чашковидна и е изградено от стебла на треви, коренчета, мъхове, лишеи и е застлано с мъх и пера. През април-май женската снася между 4-6 яйца оцветени в маслиненозелено и изпъстрени с кафяви петна.

Славеят не е лесна за наблюдение птица, защото се крие по храсти, трънаци и по-рядко в дървета. Може да бъде локализиран по мелодичната и характерна песен, която наподобява песента на червеногръдката и често по песента може да се сбъркат двете птици. Подсвиркването му обаче, когато е близо до гнездото е характерно за южния славей и е сигурен признак, че наблизо е гнездото. Може да чуете този звук във втората половина на видеото по-долу.

Юженият славей е насекомоядна птица и се храни с различни насекоми и техните ларви, както и с други безгръбначни. Славеят е предимно моногамен вид, но има единични случаи, когато е регистрирана и полигамия. Обикновено, двойките се формират за един сезон като в редки случаи през следваща година може да се формира двойка от същите птици.

Славеят започва миграцията през септември като зимува в Южна Африка, завръща през април. Напролет, първи пристигат мъжките птици. Учени са забелязали закономерност, че птиците, които пристигат на местата за гнездене по-рано имат по-голям шанс да привлекат женските от тези, които пристигат по-късно.

Южен славей видео

Южен славей галерия

Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей близо до гнездото Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos Южен славей Luscinia megarhynchos


Обратно